உதயம் 12 JUN 1969
அஸ்தமனம் 08 JAN 2022
திரு குணபாலசிங்கம் செல்வச்சிவகுமரன் (மயிலை திருப்பூரின் கோபுரநாயகன், குணம்- ரவி)
உரிமையாளர்- KS Somers Road Food & Wine, KS General Store
வயது 52
திரு குணபாலசிங்கம் செல்வச்சிவகுமரன் 1969 - 2022 மயிலிட்டி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mr Kunabalasingham Selvasivakumaran
1969 - 2022

பெரியப்பா.... என்னை என் பெயர் சொல்லிக் கூப்பிடாமல் தம்பி என்று கூப்பிடுவது இன்னும் என் காதில் கேட்கிறது. I miss you periyappa.

Write Tribute

Tributes