தோற்றம் 18 APR 1938
மறைவு 18 JUL 2021
அமரர் கார்த்திகேசு நடராசா
வயது 83
அமரர் கார்த்திகேசு நடராசா 1938 - 2021 மீசாலை வடக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Fri, 23 Jul, 2021