தோற்றம் 18 APR 1938
மறைவு 18 JUL 2021
அமரர் கார்த்திகேசு நடராசா
வயது 83
அமரர் கார்த்திகேசு நடராசா 1938 - 2021 மீசாலை வடக்கு, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Seevaratnam 25 JUL 2021 Germany

ஆறாத்துயரில்எமைஆழ்த்திமீளாத்துயில்கின்றஅண்ணாவின்ஆத்மாசாந்தியடைய ஆண்டவனைபிரார்த்திக்கின்றறோம்.

Tributes

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Fri, 23 Jul, 2021