பிறப்பு 07 DEC 1939
இறப்பு 13 MAY 2019
அமரர் கந்தர் வைரமுத்து
இளைப்பாறிய அதிபர், முன்னாள் பணிப்பாளர் பனம்பொருள் அபிவிருத்திச்சபை
வயது 79
அமரர் கந்தர் வைரமுத்து 1939 - 2019 மட்டுவில், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

GRAND SON BRANAN 13 MAY 2021 United Kingdom

BUT GRANDPA S NOT TRULY GONE, BECAUSE HIS MEMORY LIVES ON, IN ALL OF US WHO LOVED HIM, NEVER TO BE FORGOTTEN.