பிறப்பு 15 FEB 1933
இறப்பு 22 MAY 2020
அமரர் கந்தப்பிள்ளை சிதம்பரப்பிள்ளை
வயது 87
அமரர் கந்தப்பிள்ளை சிதம்பரப்பிள்ளை 1933 - 2020 புதுக்குடியிருப்பு, Sri Lanka Sri Lanka