Born 22 APR 1940
Died 06 JUN 2021
Mr Kanthaiya Mahalingam 1940 - 2021 Velanai West, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute