தோற்றம் 07 APR 1952
மறைவு 18 JUN 2022
திரு கந்தையா ஞானேந்திரா 1952 - 2022 மலேசியா, Malaysia Malaysia
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Kandiah Gnanendra
1952 - 2022

ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திப்போம் ஓம் சாந்தி!

Tribute by
Srikaran
Nederlandse
Write Tribute