தோற்றம் 07 APR 1952
மறைவு 18 JUN 2022
திரு கந்தையா ஞானேந்திரா 1952 - 2022 மலேசியா, Malaysia Malaysia
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Kandiah Gnanendra
1952 - 2022

We are sorry for your loss, was such a great person, The memories will live forever with us.

Write Tribute