தோற்றம் 07 APR 1952
மறைவு 18 JUN 2022
திரு கந்தையா ஞானேந்திரா 1952 - 2022 மலேசியா, Malaysia Malaysia
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
ஞானம் அண்ணாவின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கினறோம்.
Write Tribute