தோற்றம் 07 APR 1952
மறைவு 18 JUN 2022
திரு கந்தையா ஞானேந்திரா 1952 - 2022 மலேசியா, Malaysia Malaysia
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Kandiah Gnanendra
1952 - 2022

Greatly missed and always remembered A thought of comfort and condolences to the grieving family. (Thanks Genga for the info)

Write Tribute