பிறப்பு 18 NOV 1939
இறப்பு 11 JAN 2022
திரு பிலிப்பு எட்மன் வில்பிறற் ராஜா (இரத்தினசிங்கம்)
வயது 82
திரு பிலிப்பு எட்மன் வில்பிறற் ராஜா 1939 - 2022 செம்பியன்பற்று, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Philip Edmond Wilfred Raja
1939 - 2022

அன்புடைய Mr Philip Edmond Wilfred Raja குடும்பத்தாருக்கு உங்களுக்கு ஏற்பட்ட இந்தபெரிய இழப்பை சமளிக்க ஜெஹோவ எனும் நாமமுள்ள கடவுள் உங்களுக்கு அதரவாக இருப்பர். உங்களுடைய அன்பானவர்கள் ஜெஹோவ எனும் நாமமுள்ள கடவுளுடைய நினைவில் இருகின்றாகள். அவர்களுடைய நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் அறிவர்.அவர்களை கண்டிபாக அவர் உயிருடன் கொண்டுவருவர். இந்த விஷயம்உங்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் என்று நம்பிக்கையுடன் நன் இந்த அறுதல் வார்த்தைகளை எழுதுகிறேன். நன்றிகள்

Write Tribute