பிறப்பு 18 NOV 1939
இறப்பு 11 JAN 2022
திரு பிலிப்பு எட்மன் வில்பிறற் ராஜா (இரத்தினசிங்கம்)
வயது 82
திரு பிலிப்பு எட்மன் வில்பிறற் ராஜா 1939 - 2022 செம்பியன்பற்று, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
Our deepest and heartfelt condolences to Daisy Akka and her loved ones. Please know that you are very much in our thoughts and prayers at this time of sorrow. May his soul Rest In Peace. Pethuruppillai Lourthunayagam and family
Write Tribute