பிறப்பு 18 NOV 1939
இறப்பு 11 JAN 2022
திரு பிலிப்பு எட்மன் வில்பிறற் ராஜா (இரத்தினசிங்கம்)
வயது 82
திரு பிலிப்பு எட்மன் வில்பிறற் ராஜா 1939 - 2022 செம்பியன்பற்று, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Philip Edmond Wilfred Raja
1939 - 2022

Our hearts are saddened by your loss and our thoughts are prayers are with you. May his soul Rest In Peace. Cousin Marianayagam and family

Write Tribute