பிறப்பு 03 AUG 1944
இறப்பு 24 MAY 2021
அமரர் கிறிஷாந்து லூர்துமேரி (லலிதா)
வயது 76
அமரர் கிறிஷாந்து லூர்துமேரி 1944 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Stephan & Vinoth 28 MAY 2021 Canada

To those who want to be a part of the services but are unable to attend please join using the following link in the allocated time slots. Please use this link: http://youtu.be/GatCHIFQJP8 If the first link fails, we will be streaming on the following Facebook profile: https://www.facebook.com/juliat.Anthonipillai/

Tributes