பிறப்பு 03 AUG 1944
இறப்பு 24 MAY 2021
அமரர் கிறிஷாந்து லூர்துமேரி (லலிதா)
வயது 76
அமரர் கிறிஷாந்து லூர்துமேரி 1944 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka