கண்மகிழ 13 MAR 1939
கண்நெகிழ 16 AUG 2021
Dr சின்னையா வேலும்மயிலும்
வைத்திய கலாநிதி, வைத்திய சிரோன்மணி, வைத்திய சிகாமணி, நேசமாமனிய விருது, பகுதி நேர விரிவுரையாளர், Specialist Of children disease part time teacher
வயது 82
Dr சின்னையா வேலும்மயிலும் 1939 - 2021 அல்வாய், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute

Notices

மரண அறிவித்தல் Mon, 16 Aug, 2021
நன்றி நவிலல் Wed, 15 Sep, 2021