மண்ணில் 26 MAY 1942
விண்ணில் 13 OCT 2021
திருமதி பெடா மரியதாசன் 1942 - 2021 கரம்பொன், Sri Lanka Sri Lanka