தோற்றம் 02 NOV 1950
மறைவு 18 DEC 2021
திரு அருள்ஞானம் பொன்னையா
வயது 71
திரு அருள்ஞானம் பொன்னையா 1950 - 2021 ஏழாலை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute