திருமதி அன்னம்மா கதிரவேலு
இறப்பு - 09 JUL 2022
திருமதி அன்னம்மா கதிரவேலு 2022 நாவற்காடு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Annamma Kathiravelu
2022

Our deepest condolences to all family. May her soul rest in peace.🙏

Tribute by
Ratneswary . Nithiyanathan
Danmark.
Write Tribute

Tributes