திருமதி அன்னம்மா கதிரவேலு
இறப்பு - 09 JUL 2022
திருமதி அன்னம்மா கதிரவேலு 2022 நாவற்காடு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
அம்மாவின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிராத்திப்போம் ஓம் சாந்தி
Write Tribute

Tributes