பிறப்பு 06 FEB 1958
இறப்பு 21 JAN 2022
திருமதி விமலராணி புவனேந்திரன்
வயது 63
திருமதி விமலராணி புவனேந்திரன் 1958 - 2022 ஆத்திசூடி, யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute