பிறப்பு 12 DEC 1947
இறப்பு 22 JUL 2011
அமரர் விசேந்தி கிறிஸ்ரோப்பர்
வயது 63
அமரர் விசேந்தி கிறிஸ்ரோப்பர் 1947 - 2011 யாழ்.பாஷையூர், Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka