பிறப்பு 12 DEC 1947
இறப்பு 22 JUL 2011
அமரர் விசேந்தி கிறிஸ்ரோப்பர்
வயது 63
அமரர் விசேந்தி கிறிஸ்ரோப்பர் 1947 - 2011 யாழ்.பாஷையூர், Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Vicenthy Chrisropper
1947 - 2011

Anyone can be forgotten but not you who chose a life of selflessness and generosity.

Write Tribute