பிறப்பு 27 MAY 1945
இறப்பு 22 MAY 2022
திரு வல்லிபுரம் விக்கினேஸ்வரன் (மூத்தராசு)
வயது 76
திரு வல்லிபுரம் விக்கினேஸ்வரன் 1945 - 2022 சுன்னாகம் கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka