தோற்றம் 30 JAN 1954
மறைவு 12 JAN 2022
திருமதி தில்லைநாதன் யோகேஸ்வரி
வயது 67
திருமதி தில்லைநாதன் யோகேஸ்வரி 1954 - 2022 நாயன்மார்கட்டு, Sri Lanka Sri Lanka