தோற்றம் 29 MAR 1960
மறைவு 04 AUG 1997
அமரர் தியாகராஜா சொர்ணராஜா (சுரேஸ், ஓலிவியே)
வயது 37
அமரர் தியாகராஜா சொர்ணராஜா 1960 - 1997 யாழ்ப்பாணம் நாச்சிமார் கோவிலடி, Sri Lanka Sri Lanka