தோற்றம் 29 MAR 1960
மறைவு 04 AUG 1997
அமரர் தியாகராஜா சொர்ணராஜா (சுரேஸ், ஓலிவியே)
வயது 37
அமரர் தியாகராஜா சொர்ணராஜா 1960 - 1997 யாழ்ப்பாணம் நாச்சிமார் கோவிலடி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Late Thiagarajah Sornarajah
1960 - 1997

Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.

Write Tribute

Tributes

No Tributes Found Be the first to post a tribute