பிறப்பு 08 OCT 1987
இறப்பு 09 DEC 2020
Dr. தங்கராஜா லாவண்யா
வயது 33
Dr. தங்கராஜா லாவண்யா 1987 - 2020 அன்புவழிபுரம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
சமாதானத்தின் கர்த்தராகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இழப்பினாள் துயருரும் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதலையும், சமாதானத்தையும் கட்டலையிடுவாராக.
Write Tribute