தோற்றம் 14 APR 1957
மறைவு 14 OCT 2021
திருமதி தனேந்திரன் நீலாதேவி
வயது 64
திருமதி தனேந்திரன் நீலாதேவி 1957 - 2021 வேலணை, Sri Lanka Sri Lanka
1st Year remembrance in 265 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Sat, 16 Oct, 2021