தோற்றம் 14 APR 1957
மறைவு 14 OCT 2021
திருமதி தனேந்திரன் நீலாதேவி
வயது 64
திருமதி தனேந்திரன் நீலாதேவி 1957 - 2021 வேலணை, Sri Lanka Sri Lanka