மண்ணில் 29 JUN 1952
விண்ணில் 01 AUG 2021
திரு தம்பிராஜா பரமேஸ்வரன் (ஸ்ரீ)
SARL SRI RS உரிமையாளர், பொலிஸ் மேலதிகாரி
வயது 69
திரு தம்பிராஜா பரமேஸ்வரன் 1952 - 2021 நுணாவில், Sri Lanka Sri Lanka