மண்ணில் 29 JUN 1952
விண்ணில் 01 AUG 2021
திரு தம்பிராஜா பரமேஸ்வரன் (ஸ்ரீ)
SARL SRI RS உரிமையாளர், பொலிஸ் மேலதிகாரி
வயது 69
திரு தம்பிராஜா பரமேஸ்வரன் 1952 - 2021 நுணாவில், Sri Lanka Sri Lanka
1st Year remembrance in 286 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Tue, 03 Aug, 2021