மண்ணில் 25 JAN 1961
விண்ணில் 06 AUG 2021
அமரர் தம்பிராஜா கிறிஸ்டியன்
வயது 60
அமரர் தம்பிராஜா கிறிஸ்டியன் 1961 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Birth
25 JAN, 1961
Death
06 AUG, 2021
Late Thambirajah Christian
We Miss you Dear Brother R.I.P Pastor Abel Kumanan Gevelsberg Germany
Write Tribute

Tributes