மண்ணில் 25 JAN 1961
விண்ணில் 06 AUG 2021
அமரர் தம்பிராஜா கிறிஸ்டியன்
வயது 60
அமரர் தம்பிராஜா கிறிஸ்டியன் 1961 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
We were so shocked and saddened to hear about the death of our friend and your loving husband, father brother Christian. Rest in the fact that Bro.Christian soul is up in Heaven, and you’ll see him again someday. We pray that God sends his angels to give you love and your family comfort during this time. Joshua 1:9 Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the LORD your God will be with you wherever you go.”
Write Tribute

Tributes