பிறப்பு 27 APR 1935
இறப்பு 24 MAY 2022
திருமதி தம்பிஐயா அருளம்மா
வயது 87
திருமதி தம்பிஐயா அருளம்மா 1935 - 2022 சுண்டுக்குழி, Sri Lanka Sri Lanka