தோற்றம் 27 MAR 1936
மறைவு 02 AUG 2021
திருமதி சுப்பிரமணியம் அன்னலட்சுமி
வயது 85
திருமதி சுப்பிரமணியம் அன்னலட்சுமி 1936 - 2021 காரைநகர் கோவளம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Subramaniyam Annalakshmi
1936 - 2021

Rip

Write Tribute

Tributes