தோற்றம் 04 DEC 1925
மறைவு 15 AUG 2021
அமரர் சுப்பிரமணியம் வேலாயுதம்
இளைப்பாறிய நீதிமன்ற இலிகிதர் - மல்லாகம் நீதிமன்றம், பருத்தித்துறை நீதிமன்றம்
வயது 95
அமரர் சுப்பிரமணியம் வேலாயுதம் 1925 - 2021 அல்வாய், Sri Lanka Sri Lanka
45th Day remembrance in 5 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
நன்றி நவிலல் Sun, 12 Sep, 2021