மண்ணில் 04 DEC 1925
விண்ணில் 15 AUG 2021
அமரர் சுப்பிரமணியம் வேலாயுதம்
இளைப்பாறிய நீதிமன்ற இலிகிதர் - மல்லாகம் நீதிமன்றம், பருத்தித்துறை நீதிமன்றம்
வயது 95
அமரர் சுப்பிரமணியம் வேலாயுதம் 1925 - 2021 அல்வாய், Sri Lanka Sri Lanka