அன்னை மடியில் 27 OCT 1921
ஆண்டவன் அடியில் 12 AUG 2022
திரு சுப்பிரமணியம் பொன்னுச்சாமி
ஓய்வுபெற்ற தபால் இலாகா அதிகாரி, பழைய மாணவர் காட்லி கல்லூரி
வயது 100
திரு சுப்பிரமணியம் பொன்னுச்சாமி 1921 - 2022 பருத்தித்துறை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute