பிறப்பு 30 DEC 1967
இறப்பு 22 SEP 2020
அமரர் சுபாஸ்கரன் நாகராஜா (சுபாஸ்)
வயது 52
அமரர் சுபாஸ்கரன் நாகராஜா 1967 - 2020 வேலணை கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute