பிறப்பு 31 JUL 1933
இறப்பு 23 MAY 2022
திரு சின்னத்தம்பி சுப்பிரமணியம்
வயது 88
திரு சின்னத்தம்பி சுப்பிரமணியம் 1933 - 2022 வயாவிளான், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mr Sinnathamby Subramaniyam
1933 - 2022

Words may not suffice to express the heartfelt sorrow that we feel for this great loss but please accept our condolences and we will be remember in our daily prayers. Tribute by Thachanamoorthy family,USA, CANADA, UNITED KINGDOM.

Write Tribute

Tributes