பிறப்பு 02 JAN 1960
இறப்பு 02 AUG 2021
திருமதி சியாமளா வித்தியாபதி
வயது 61
திருமதி சியாமளா வித்தியாபதி 1960 - 2021 புலோலி கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Shiyamala Vithiyapathi
1960 - 2021

Rest In Peace Shiyamala Acca.

Write Tribute