பிறப்பு 02 JAN 1960
இறப்பு 02 AUG 2021
திருமதி சியாமளா வித்தியாபதி
வயது 61
திருமதி சியாமளா வித்தியாபதி 1960 - 2021 புலோலி கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Shiyamala Vithiyapathi
1960 - 2021

Machaal is one of the sweet and most innocent, not to mention pretty, cousin we ever had. We used to admire her beauty while growing up. Remember the Mt. Lavania days when she used to help us with homework every night. Can't forget the stories she would tell us in our childhood when we came to spend days in Kalatty. Even though times and priorities have parted all of us later on in our lives, these are the memories which is still fresh in our minds. You will still remain our prettiest cousin. Until we meet again to hear your stories, rest in peace Machaal.

Write Tribute