பிறப்பு 02 JAN 1960
இறப்பு 02 AUG 2021
திருமதி சியாமளா வித்தியாபதி
வயது 61
திருமதி சியாமளா வித்தியாபதி 1960 - 2021 புலோலி கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mrs Shiyamala Vithiyapathi
1960 - 2021

We are missing you Mami , you are such a wonderful soul thinking about everyone. Your kindness and loving people will remain with us forever.❤️ Rest In Peace.

Write Tribute