Born 08 DEC 1953
Rest 10 MAY 2021
Mr Shanmugam Santhirasooriyar (Santhiran)
Zuriyan Studio Toronto உரிமையாளர்
Age 67
Mr Shanmugam Santhirasooriyar 1953 - 2021 Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Mr Shanmugam Santhirasooriyar
1953 - 2021

ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் சுசீலா மற்றும் உறவினர்களுக்கு உரித்ஆகட்டும். திடீர் மறைவு பெரும் வேதனை. ஆத்மா சாந்தி பெற பிரார்திக்கிறேன். ஓம் சாந்தி.

Write Tribute