பிறப்பு 08 DEC 1953
இறப்பு 10 MAY 2021
அமரர் சண்முகம் சந்திரசூரியர் (சந்திரன்)
Zuriyan Studio Toronto உரிமையாளர்
வயது 67
அமரர் சண்முகம் சந்திரசூரியர் 1953 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka