பிறப்பு 08 DEC 1953
இறப்பு 10 MAY 2021
திரு சண்முகம் சந்திரசூரியர் (சந்திரன்)
Zuriyan Studio Toronto உரிமையாளர்
வயது 67
திரு சண்முகம் சந்திரசூரியர் 1953 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
1st Year remembrance in 227 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Tue, 11 May, 2021
நன்றி நவிலல் Wed, 09 Jun, 2021