பிறப்பு 06 DEC 1950
இறப்பு 12 JAN 2022
திருமதி செல்வராணி இராஜலிங்கம் (S. R. ராணி)
வயது 71
திருமதி செல்வராணி இராஜலிங்கம் 1950 - 2022 யாழ் அல்லைப்பிட்டி 3ம் வட்டாரம், Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka