அமரர் செல்வமணி சின்னத்தம்பி (மம்மி)
மறைவு - 03 AUG 2012
அமரர் செல்வமணி சின்னத்தம்பி 2012 சித்தன்கேணி, Sri Lanka Sri Lanka