அமரர் செல்வமணி சின்னத்தம்பி (மம்மி)
மறைவு - 03 AUG 2012
அமரர் செல்வமணி சின்னத்தம்பி 2012 சித்தன்கேணி, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Paul S 04 AUG 2022 Canada

You always brought a sense of warmth and care to everyone you met and left a lasting impression. Thank you for all the fond memories and for all the stories you shared. May you continue to rest in peace. We miss and love you, Grandma!!

Tributes

No Tributes Found Be the first to post a tribute